19.1.2020

Dnes išlo mejlové Upozornenie na porušovanie volebných zákonov na Štátnu komisiu pre voľby a financovanie politických strán, s kópiou na Ústavný súd SR, Ministerstvo vnútra SR, politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2020, a vybrané mediálne informačné servery.

(Zákon o volebnej kampani ako aj Ústavu SR si môžete pozrieť na podstránke Podklady)

19.2.2020

Dnes v podateľni Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach, Detašované pracovisko Bratislava, prijali Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR vo veci „Sťažnosť pre porušenie základných práv a slobôd niektorými ustanoveniami zákona o podmienkach výkonu volebného práva“.

(Zákon o podmienkach výkonu volebného práva ako aj Ústavu SR si môžete pozrieť na podstránke Podklady)

12.3.2020

Dnes došiel doporučený list s odpoveďou Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach vo veci Odloženie konania.