TU KOMENTUJTE DOKUMENT AKO CELOK

Subscribe
Notify of
18 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TomekJ
20.01.2020 10:08

Dokument sa mi páči, lebo nastoľuje pálčivú a stále živú tému demokracie ako vlády ľudu. Autor na príkladoch poukazuje na logické rozpory v texte Ústavy SR a konfrontuje literu najvyššie zákona našej republiky s existujúcou praxou. Oceňujem aj snahu autora nielen popísať situáciu, ale aj navrhnúť riešenia. V mnohých prípadoch s navrhovaným riešeniami čiastkových problémov (referendum, prieskumy verejnej mienky pred voľbami,úloha médií…) plne súhlasím. S niektorými návrhmi súhlasím parciálne a niektoré som ešte vnútorne „nestrávil.“ Jedná sa hlavne o radikálnu zmenu volieb a vybudovanie akejsi pyramidálnej skladačky 6000 poslancov, ktorí by boli volení raz za 4 roky. Na 1 volebný… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
21.01.2020 11:18
Reply to  TomekJ

S myšlienkou pyramídovej štruktúry poslancov sa pohrávam už minimálne 5 rokov, a chápem, že na prvé čítanie je to veľmi zásadná zmena. Zvyk je železná košeľa, už 30 rokov žijeme s nejakým straníckym volebným systémom, máme ho zažratý pod kožu. A keďže (ako píšem v dokumente), voľby nie sú len jeden izolovaný problém, treba to vnímať aj v súlade s nastavením ostatných pravidiel systému… Zatiaľ nepredpokladám, že pre zavedenie navrhovaného volebného systému by bolo potrebné meniť samosprávne členenie (okrem zrušenia VÚC!). Myslím, že aj pri doterajšej štruktúre volebných okrskov a okresov by sa dosiahlo dostatočne rovnomerné rozloženie poslancov na hustotu… Zobraziť celý komentár »

Kona
27.01.2020 17:34

Podnetný materiál, vyslovujem uznanie autorovi za námahu spojenú s jeho prípravou.
Už aby prebiehalo referendum potvrdzujúce implementáciu jeho princípov v našej legislatíve…
Samozrejme najväčším problémom bude začatie diskusie k jednotlivým bodom, možno ďalším krokom by mohlo byť jeho prerokovanie v ústavnoprávnom výbore NR SR – čo najskôr po voľbách.

Obcan Dee
30.01.2020 17:02

Zdravím! Oceňujem Váš komplexný a metodický prístup k problému demokracie. Tiež sme sa so známym venovali dlhodobejšie tejto téme (určite sa Vám ozve aj on), ovšem nie takto podrobne. Išlo skôr o koncepčné otázky demokracie. Páči sa mi kreatívny, odvážny a priamy postoj k „tabuizovaným“ a ošmentným témam a vidno snahu o hľadanie nezištného (nechcem použiť slovo spravodlivého) systému riadenia krajiny. Zásadným kritériom môjho hodnotenia návrhov riešenia súčasného zlého stavu demokracie u nás je prípadný osobný prospech, ktorý by plynul jeho tvorcovi. Tu nič také nepozorujem. (Každá strana, ktorá propaguje „priamu demokraciu“ alebo funkčné referendum je pre mňa len strana,… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
31.01.2020 21:42
Reply to  Obcan Dee

Zdieľam Váš postreh, že bude ešte potrebné doriešiť detaily tohto konceptu, ale aj tak si myslím že by bolo nezodpovedné chcieť navrhnúť všetko kompletne dopredu. Zamýšľam sa nad hranicou, od ktorej by si detaily systému „doťahoval“ už sám ĽUD po zavedení základov nového systému poslaneckej pyramídy. Pekne tvorením zdola nahor, v rámci poslaneckej pyramídy… Národná rada musí byť jediným miestom kde sa robia celoštátne rozhodnutia, a všetky ostatné súčasti systému jej musia byť podriadené! Žiadne sekundárne centrá moci, žiadne iluzórne „brzdy a poistky“ ako v súčasnosti. Rozhodnutia na vyššej poslaneckej úrovni musia byť korigovateľné nižšou úrovňou, bližšou k ľudu, teda… Zobraziť celý komentár »

Obcan Dee
03.02.2020 10:50
Reply to  Autor

Nemyslel som doslovne „mať všetko dopredu“. Je to logický nezmysel v situácii, keď (aj ja osobne) presadzujem spoločné rozhodovanie občanov ako najvyššiu autoritu v štáte. Dopredu však musí byť pripravený systém (Ústava, zákony…) ktorý: a) Zaručí občanom moc (rozhodovanie) – súčasná Ústava to nie že nezaručuje, ale potláča! Voľbami zbavuje občanov „svojprávnosti“ v rozhodovaní a moc deleguje výhradne politikom. O výkonnej a súdnej moci ani nehovorím… b) nastaví základný rámec pre rozbeh nového systému. c) zabezpečí fungovanie štátu v „prechodnom období“ . NRSR nemusí a nemôže byť tým najvyšším miestom. Musí ním byť referendum. Pretože ani povolenie imperatívneho mandátu nemusí zaručiť,… Zobraziť celý komentár »

Obcan Dee
30.01.2020 17:27

Ešte jedna rýchla reakcia na „Dokument“. Sú v ňom vychytané skutočne zaujímavé veci, ovšem z Vášho prístupu k problému to vyzerá tak, že „veríte v dobro ľudí“. V to verím aj ja, len sa naň nespolieham! Koncepcia navrhovaných zmien predpokladá, že orgány budú konať. Ale čo ak nebudú? Čo ak sa prijme protiľudový zákon a okresné zastupiteľstvo z nejakého dôvodu nebude konať? Rovnako mi chýbajú taxatívne tresty za neplnenie „pracovných povinností“. Práca poslanca je predsa rovnaká, ak nie dôležitejšia, ako akákoľvek iná práca. Zažil som stav, kedy predseda obecného úradu nerobil zákonný účtovný audit, a NIČ SA MU NESTALO, pretože… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
31.01.2020 22:09
Reply to  Obcan Dee

Na prvý pohľad sa môže zdať, že je nemožné riadiť sám seba, teda aby v demokracii ľud (kto) riadil ľud (koho). Aby ľud bol aj subjektom aj objektom riadenia… V súčasnom systéme takmer pri všetkých problémoch, za všetko zlé, ukazujeme prstom na štát. To on, štát je zlý! Jednoduché nájdenie vinníka, aj keď neúprosne platí často nepochopený výrok klasika že „štát sme my“! V súčasnom stranícky dvojjedinom „vládo-parlamente“ sa stiera hranica medzi riadiacim a riadeným, čo spôsobuje obrovské problémy. Preto bude potrebné nastaviť pravidlá na skutočne NEZÁVISLÉ inštitúty, vykonávajúce činnosti podľa zákonov vznikajúcich v Národnej rade, ako vrchole poslaneckej pyramídy.… Zobraziť celý komentár »

Jojo
31.01.2020 17:19

Komentár k prvej 1/3 Dokumentu Str. 1 Ods.1 Súboj politických strán vo voľbách NIE JE najvyšší nástroj demokracie. Je treba vyvrátiť tento celosveto rozširovaný mýtus ba priamo lož. Str. 1 Ods.2 Prečo politici môžu ihneď po každých voľbách hodiť sľuby za hlavu a nerešpektovať vôľu občanov? PREČO TO MÔŽU ROBIŤ? Hľadanie odpovedí na túto otázku nás priblíži k definovaniu koreňov nefunkčnosti zastupiteľskej demokracie – ZD Str. 1 Ods.3 Voľby NIE SÚ atribútom demokracie. To, že sú tak vnímané nie je spôsobené prirodzene. Demokracia spojená s voľbami je umelý konštrukt perfektne zabalený a predávaný stáročiami. VOĽBY SÚ IBA JEDNÝM Z NÁSTROJOV… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
31.01.2020 19:20
Reply to  Jojo

Veľmi si cením Váš detailný rozbor dokumentu, a dám si záležať, aby som na tie pripomienky čo najskôr reagoval… Trošku však počkám, lebo práve od tej spomínanej str. 27 začínajú zásadné časti dokumentu, ktoré myslím dajú odpoveď na výhrady voči môjmu úvodnému popisu súčasného systému politických strán a ich volieb. Preto som tam aj písal v tvare „mal by byť“, lebo som chcel povedať že jednak v reále „nie je“, a tiež že podľa mojich návrhov v ďalších kapitolách už „nebude“… Či ten proces hľadania najlepších reprezentantov ľudu budeme nazývať voľby alebo výberové konanie nie je podstatné, vhodné pomenovanie sa… Zobraziť celý komentár »

Obcan Dee
12.02.2020 16:57

Keďže tu nie je priestor na diskusiu mimo témy „Dokumentu“ píšem zatiaľ sem: Chcem sa spýtať ako zareagovali štátne orgány, ktorým bolo doručené Vaše upozornenie na porušovanie volebných zákonov. Plne s ním totiž súhlasím!

Editor
Autor
12.02.2020 23:36
Reply to  Obcan Dee

Všetci oslovení držia „bobríka mlčania“…
Z asi 50 adresátov sa mi vrátilo len jedno jediné strohé poďakovanie za zaslanie správy, od jednej politickej strany…
Až 19.2. uplynie 30-dňová úradná lehota na odpovedanie, ešte im dávam šancu, ale nerobím si veľké nádeje…

Obcan Dee
14.02.2020 15:52
Reply to  Autor

Naštudovali ste si dobre ten spôsob volieb poštou? Lebo kontrola oprávnenosti voliča je možná na základe rodného čísla zo žiadosti. Avšak nie je zaručené, že nemôže hlasovať 2x – pokiaľ nie je presne definovaný ďalší postup. Nie je tam totiž písané (http://www.minv.sk/?nr20-posta2) ako sa naloží s tým listom ktorý Obecný úrad (OÚ) obdrží. Správny postup by mal byť ten, že pracovníci OÚ donesú neotvorené listy s návratkami do volebnej miestnosti, kde ich volebná komisia odfajkne zo zonamu voličov, ktorí odvolili (zamedzenie dvojitému voleniu – osobne a poštou). Potom by volebná komisia mala otvoriť obálky a návratky zamiešať a (bez otvorenia)… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
14.02.2020 20:58
Reply to  Obcan Dee

Áno, aj spracovanie poštových obálok je skupinou problémov, o ktorých by sa dalo diskutovať. Ak volím vo volebnej miestnosti, medzi mojím pustením obálky z ruky (vhodením do volebnej schránky) až po otvorenie schránky a spočítavanie hlasovacích lístkov, je všetko pod dohľadom okrskovej KOMISIE, zloženej z delegovaných zástupcov kandidujúcich politických strán. Ale pri hlasovaní poštou obálka po opustení rúk voliča prejde mnohými rukami anonymných úradníkov, či už poštových alebo štátnych, bez dohľadu nejakej štátom autorizovanej komisie, pričom každá etapa cesty obálky poštou bez dohľadu môže byť riziková… Moje upozornenia sa ale týkajú etapy ešte pred „pustením obálky z rúk“, teda samotnej… Zobraziť celý komentár »

Obcan Dee
17.02.2020 11:23
Reply to  Autor

Toto je problémom, rovnako aj fakt, že nik nevie, čo na ministerstve (alebo OÚ) urobia keď obálky otvoria. Vôbec nie je vylúčené, že originály vyhodia a nahradia hlasom „jednej strany“… to by už bolo flagrantné volebné podvádzanie, ale čo neurobí mocný aby si neudržal moc? Rovnaký problém ako popisujete hore, je podľa mňa aj pri elektronickom hlasovaní. Tam je podstatne viac rizík ako pri bežnom „hardvérovom“ hlasovaní! Najväčší problém vidím v apatii a nezáujme… ľudia si myslia, že vedia o demokracii všetko potrebné, že tento systém čo tu je sa zmeniť nedá… pripomína mi to porazeneckú odovzdanosť ZSSR počas socializmu.… Zobraziť celý komentár »

Editor
Autor
19.02.2020 21:29
Reply to  Obcan Dee

Dnes na podateľni Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach, Detašované pracovisko Bratislava, prijali moje „Podanie návrhu na konanie pred ÚS SR“ vo veci „Sťažnosť pre porušenie základných práv a slobôd niektorými ustanoveniami zákona o podmienkach výkonu volebného práva“. Kópia tohto podania je kompletne prístupná tu na podstránke „Udalosti“.
V podaní je podrobne doložené, prečo mám za to, že voľby poštou vedú až na porušovanie Ústavou garantovaného základného práva, a to preto, že pri aplikovaní pravidiel voľby poštou VOLEBNÉ PRÁVO NIE JE ROVNÉ. Som zvedavý na rozhodnutie Ústavného súdu SR…

Obcan Dee
04.03.2020 14:52
Reply to  Autor

Dobré podanie. V Zákone o voľbách… je ustanovenie, že ak občan nepôjde za plentu, nedovolia mu hlasovať. Ako toto zabezpečia pri hlasovaní poštou?!
Inak, ak by volili len zahraniční, boli by výsledky katastrofálne. A oni to vedeli, lebo tlačili na to, aby čo najviac zahraničných volilo…
tu je to (nedá sa sem vkladať príloha):
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/03/02/volby-v-kterych-prohrali-uplne-vsichni-s-vyjimkou-jednoho-co-si-sve-vitezstvi-ani-neuvedomuje-a-matovic-to-neni/vystrizek4-17/
Dostali ste nejaké vyrozumenie? Dávajú si načas… som zvedavý či sa vôbec ozvú.
Ak nie, mali by ste začať uvažovať o mojich slovách. Je zlý podvozok…

Editor
Autor
06.03.2020 19:17
Reply to  Obcan Dee

Údaje o tom, ako hlasovali voliči zo zahraničia, sú dané len hlasovaním voličov bez trvalého pobytu v SR. Tí posielali svoje poštové obálky do špeciálneho volebného okrsku na Ministerstve vnútra, z ktorého sú tie zverejňované výsledky „voličov zo zahraničia“. V skutočnosti sa jedná ani nie o 10 percent celého počtu voličov zo zahraničia, hoci je veľmi pravdepodobné, že aj hlasovanie ostatných by dalo podobné rozloženie preferencií… Moje podanie nemôže Ústavný súd začať posudzovať skôr, než mu predložím svoje splnomocnenie nejakému advokátovi, ktorý ma musí zastupovať v tej veci na súde. A keďže oslovení advokáti sa od toho akosi „odťahujú“, tak… Zobraziť celý komentár »