Z dôvodu ľahšej dostupnosti k zneniu zákonov, o ktorých sa píše v dokumente, sú tu k dispozícii podkladové materiály stiahnuté z verejného servera ZakonyPreLudi.sk.

V podkladových materiáloch sú doplnené žlté zvýraznenia textov spomínaných a komentovaných v dokumente.

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.

Ústava Slovenskej republiky

Aktuálne znenie 23.08.2019

(kliknite na obrázok pre zobrazenie súboru vo formáte PDF)


Zákon č. 532/2010 Z.z.

Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne znenie 01.01.2019

(kliknite na obrázok pre zobrazenie súboru vo formáte PDF)


Zákon č. 180/2014 Z. z.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne znenie 19.02.2019 – 31.12.2020

(kliknite na obrázok pre zobrazenie súboru vo formáte PDF)


Zákon č. 181/2014 Z. z.

Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.

Aktuálne znenie 16.07.2019 – 31.12.2020

(kliknite na obrázok pre zobrazenie súboru vo formáte PDF)


Zákon č. 85/2005 Z. z.

Zákon o politických stranách a politických hnutiach

Aktuálne znenie 16.07.2019

(kliknite na obrázok pre zobrazenie súboru vo formáte PDF)